منوی

سوخاری ها

سوخاری ها

مـرغ 2 تکه اسپایسی و نرمال

 ( سالاد کلم/نان/سیب زمینی)

161000تومان

مـرغ 3 تکه اسپایسی و نرمال

 ( سالاد کلم/نان/سیب زمینی)

189000تومان

کتف وبال 8 تکه اسپایسی 

(1 عدد نان/سالاد کلم/ سیب زمینی)

125000تومان

استرپیس 4 تکه 

(1 عدد نان/سالاد کلم/ سیب زمینی)

172000تومان

فـمیـلی

 (8 تکه مرغ/4سالاد کلم/6نان/سیب زمینی)

442000تومان

فـمیـلی میل

 (12 تکه مرغ//6سالاد کلم/8نان/سیب زمینی)

570000تومان

سینی سوخاری 

(2 تکه سوخاری/2تکه مرغ نرمال/8میگو/شنسل مرغ/2تکه مرغ اسپایسی/2عدد پیاز سوخاری/سیب زمینی/قارچ سوخاری)

712000تومان

پنینی و ساندویچ

پیتـزا سبزیجات ویژه

بادمجان/کدو سبز/گوجه/دلمه/هویج/قارچ/ذرت

1050000 تومان

هات داگ سوخاری (fried hot dog )

نون هات مک، هات داگ سوخاری، سس مخصوص، پنیر

پنینی bts

هات داگ ، سینه بوقلمون، بیکن گوساله، نان مخصوص، سس مخصوص و پنیر

مرغ و بادمجان/اسفناج (italian chicken )

مرغ مزه دار شده، پوره بادمجان کبابی، سس مخصوص، پنیر موزارلا، نان مخصوص

رست بیف (roast beef )

گوشت گوساله مزه دار شده، سس قارچ مخصوص، نان مخصوص، پنیر موزارلا

پنینی مرغ (chicken penny )

150گرم مرغ مزه دار، سس مخصوص خردل، نان مخصوص

پنینی سبزیجات ( vegetables chicken penny )

میکس سبزیجات گریل، سس مخصوص، پنیر موزارلا، نان مخصوص